Om

Hej och välkomna till Dansesteternas blogg!

Bloggen är byggd och administreras av programmets danspedagog tillsammans med dansesteterna från Gislaveds Gymnasium.

Det är alla danselever från åk 1-3 på Gislaveds gymnasium som deltar i bloggen, sammanlagt 20 st dansare.

Syfte

Syftet med bloggen är att både dokumentera och informera om vad som sker på danssidan här på estetiska programmet dans. Vi vill nå ut till flera dansintresserade, till föräldrar och till övrig personal på skolan.

Dansprogrammet jobbar med många olika projekt som ofta hålls inom dansväggarna och vi vill gärna ge fler en insyn av hur vardagen på ett dansprogram kan se ut.

Genom att arbeta med webbplatsen kan eleverna dokumentera olika uppgifter både i foto och som rörlig bild.

Kursplan och mål

Vi har uppgifter som främjar likabehandlingsplanen, till exempel har danseleverna fått samarbeta genom att skapa koreografier tillsammans. Eleverna samarbetar och lär känna varandra bättre, skapar starka band till varandra, vilket resulterar i en tätare sammanhållning i gruppen och förståelse för varandras olikheter.
Ett viktigt steg för att motverka mobbning och utanförskap.
Genom samarbetsövningar skapar vi också tillit för varandra och trygghet i gruppen.

En annan del av kursplanen är att arbeta med dans terminologi.
Genom temat ”veckans steg” har vi kunnat arbeta med utlärning av danssteg. Vi har då haft olika elever som lärt ut danssteg och dess namn, vi har filmat och redigerat så att steget visas i realtid och i slowmotion.
Vår tanke är att utveckla detta och även lägga till ”veckans koreografi” där elever lär ut eget komponerat material som alla kan ta del av. Även det ett moment ur kursplanen där eleverna själva får arbeta med den skapande processen, det ingår i kurserna dansgestaltning och koreografi.

Dokumentation är också en stor del av programets mål, det får vi verkligen chans till nu och att även kunna analysera och reflektera över resultatet.

Bloggen har varit en stor del av elevernas sätt att visa sin dans utåt, det har skapat en härlig sammanhållning och varje gång ett nytt inlägg kommit ut har det bemöts med positiv energi.

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
Detta verk av Andrea Donoso är licensierat under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell-licens.

Varför ska vi vinna?

Dans kan utan ord nå fram till människor, beröra, provocera, ge glädje, sorg och längtan.
Vi på estetiska programmet dans jobbar med att få fram dessa känslor både på scen och via sociala medier numera. Vi arbetar för att möta varandra och andra, för gemenskap och individualism. Vi arbetar över gränser och är mångkulturella.
Allt detta vill vi visa för omvärlden, hur mycket dans kan påverka liv och förändra liv.

Genom kursplaner och mål utvecklas vi, vi granskar och ifrågasätter men framför allt vill vi beröra och påverka, berika kulturlivet och nå ut!
Våra kunskaper och vår analytiska förmåga hjälper oss i alla våra övriga ämnen i skolvärlden, vi vill visa för omvärlden vad dans kan göra, ta er in i våran värld.
Dansens värld.